Elite Evolution Long Life 5W30

based on 0 rating

Tullantı qazların təmizlənmə sisteminə malik mühərriklər üçün xüsusilə hazırlanmış uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sintetik yağ. Tərkibində minimal miqdarda külün olması (Mid SAPS) sayəsində son nəsil mühərriklərdə istifadəyə yararlıdır, bundan başqa zəhərli tullantıların minimal miqdarı ilə əlaqədar daha ekolojidir. Sintetik özülü sayəsində istehsalçıların tövsiyyəsi ilə müvafiq yağın dəyişmə intervalını artırmağa imkan verir.

Read more

01 featured products

Let’s make the difference with our awesome design for Carservices and shop. Emphasize your e-Commerce Car store among thousands of the other ones with wide range of products types.

02 our clients

newsletter