DOT 4 Əyləc Yağı Hidravlik əyləc yağı

 Hidravlik əyləc yağı

Гидравлическая тормозная жидкость


DOT 4 Əyləc Yağı
Hidravlik əyləc yağı
İstifadə Sahələri: Motorlu nəqliyyat vasitələrinin hidravlik əyləc sistemlərində istifadə edilən
sintetik əsaslı, yüksək keyfiyyətli yağdır.
Üstünlükləri: Yüksək istiliyə davamlıdır. 230 °C (446 °F). Əyləc təhlükəsizliyini təmin edir.
Bu conta ilə uyğun gəlir. Aşınma və korroziyanın qarşısını alır.
Xüsusiyyətləri: Qaynama temperaturu çox yüksək, donma temperaturu çox aşağıdır.
Tövsiyə olunan Performans Səviyyələri:
DOT 4: FMVSS No 116 DOT4, SAE J1704 və ISO4925 Sinif 4

DOT4 Тормозная жидкость Гидравлическая тормозная жидкость
Области применения: Это высококачественное масло на синтетической основе,
используемое в гидравлических тормозных системах автомобилей.
Достоинства: Устойчив к высоким температурам. 230 °С (446 °Ф). Обеспечивает безопасность торможения.
 Он совместим с прокладкой. Предотвращает износ и коррозию.
Свойства: Температура кипения очень высокая, температура замерзания очень низкая.
Рекомендуемые уровни производительности:
DOT 4: FMVSS № 116 DOT4, SAE J1704 и ISO4925, класс 4